Huisregels

zonder regels, geen feestje...

 • Om alles in goede banen te leiden, heeft Zinderend Oirschot een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden. Hier volgen de huisregels, met daarin ook het toegangsbeleid.
 • Bij het betreden van het festivalterrein wordt er gefouilleerd.
 • Het is verboden de volgende zaken op het festivalterrein mee te nemen: Etens- en drinkenswaren, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur.
 • Onder professionele foto-apparatuur wordt verstaan: Camera's met verwisselbare lenzen. Digitale camera's, alsmede telefoons met camera mogen mee het festivalterrein op. Niet mee mag een (digitale) videocamera/camcorder en andere (geluids)opname-apparatuur.
 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden. De organisatie behoudt zich het recht het programma te wijzigen.
 • Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd. Let op, hier wordt streng op toegezien!
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.
 • Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de voorstellingen zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
  Bij muziekversterking dienen bezoekers en deelnemers er zelf op toe te zien voldoende afstand te houden zodat er geen gehoorschade kan ontstaan.
 • Op Zinderend Oirschot kunnen foto's of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van het festivalterrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder overleg met de organisatie.
 • Stichting Zomerevenementen Oirschot is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • Parkeer auto's en fietsen op de daarvoor aangegeven terreinen.
 • Bij vragen of onduidelijkheden kun je ons mailen: info@zinderendoirschot.nl

Zinderend Oirschot